Reunió oberta AFA 04/05/2022 18:30h a l'institut

Ordre del dia:
  • Aprovació acta anterior
  • Comissió cursos/tallers d'estiu
  • Comissió pati
  • Comissió biblioteca
  • Comissió comunicació: preparar reunió famílies?
  • Comissió Corpus ? 
  • Baixa Affac, feta
  • Proposta Comercial Girona de Llibres - tancar dia/hora reunió
  • TPV, formació pagaments
  • Altres
Fins dimecres!


Reunió oberta AFA 06/04/2022 a les 18:30h a l'institut

Ordre del dia:

- Aprovació acta anterior
- Projecte pati
- Participació en les comissions de la FAPAES
- Comissió biblioteca
- Comissió comunicació:
    - Trobada amb l'Afa del Blancafort
    - Propostes diverses de millora de la comunicació amb l'alumnat i les famílies
- Iddink
- Cantina
- Banc, comissions
- Preinscripció
- Consell escolar
- Altres