Serveis i activitatsSuport Psicopedagògic SSP

L'AFA finança aquest servei en col·laboració amb el Departament de Psicopedagogia de l'Institut. Una Comissió de Treball, formada per les psicopedagogues del centre, el psicopedagog de l'EAP i l'Educador Social, és qui deriva a aquest servei els alumnes susceptibles d'intervenció psicoterapèutica. Les intervencions de l'SSP poden ser individuals o en petit grup en funció de les casuístiques i tipologies dels casos a treballar.

Llibres

L'AFA s'encarrega de la coordinació del subministrament dels llibres escolars a través de l'empresa Iddink.

Menjador (Cantina)

L'AFA és qui vetlla per la qualitat del servei de Cantina. La Cantina ofereix esmorzars i dinars. Aquest curs 2020/2021, per motius relacionats amb la Covid i de disponibilitat d'espais, no s'ofereix el servei de migdia.

Corpus

l'AFA organitza i coordina totes les tasques, des de l'anada a collir els clavells, fins a la confecció de la catifa. El disseny de la catifa va a càrrec del Departament de Visual i Plàstica de l'Institut.

Festes

l'AFA organitza actes sempre dirigits als alumnes, als profesors i als pares, com la Festa de Fi de Curs.

Participació en la Gestió del Centre

L'AFA participa activament en els següents apartats:
  • Consell Escolar del Centre.
  • Relació amb l'Equip Directiu del Centre.
  • Relació amb altres centres educatius de La Garriga.

Coordinació d'AMPAS de La Garriga

S'ha constituït oficialment el GRUP D'AMPAS DE LA GARRIGA amb la representació de totes les escoles i instituts del municipi amb l'objectiu de coordinar-nos i plantejar accions comunes, alhora que també per afrontar i buscar solucions a problemes comuns. En aquestes reunions, si s'escau, podem demanar la participació i la col·laboració, de forma puntual, tant dels equips directius dels centres com dels tècnics de la Regidoria d'Educació.