Participa, et necessitem !
Serveis i activitatsSuport Psicopedagògic SSP

L'AFA finança aquest servei en col·laboració amb el Departament de Psicopedagogia de l'Institut. Una Comissió de Treball, formada per les psicopedagogues del centre, el psicopedagog de l'EAP i l'Educador Social, és qui deriva a aquest servei els alumnes susceptibles d'intervenció psicoterapèutica. Les intervencions de l'SSP poden ser individuals o en petit grup en funció de les casuístiques i tipologies dels casos a treballar.

Llibres

L'AFA s'encarrega de la coordinació del subministrament dels llibres escolars a través de l'empresa Iddink.

Menjador (Cantina)

L'AFA és qui vetlla per la qualitat del servei de Cantina. La Cantina ofereix esmorzars i dinars. Aquest curs 2020/2021, per motius relacionats amb la Covid i de disponibilitat d'espais, no s'ofereix el servei de migdia.

Corpus

l'AFA organitza i coordina totes les tasques, des de l'anada a collir els clavells, fins a la confecció de la catifa. El disseny de la catifa va a càrrec del Departament de Visual i Plàstica de l'Institut.

Festes

l'AFA organitza actes sempre dirigits als alumnes, als profesors i als pares, com la Festa de Fi de Curs.

Participació en la Gestió del Centre

L'AFA participa activament en els següents apartats:
 • Consell Escolar del Centre.
 • Relació amb l'Equip Directiu del Centre.
 • Relació amb altres centres educatius de La Garriga.

Coordinació d'AMPAS de La Garriga

S'ha constituït oficialment el GRUP D'AMPAS DE LA GARRIGA amb la representació de totes les escoles i instituts del municipi amb l'objectiu de coordinar-nos i plantejar accions comunes, alhora que també per afrontar i buscar solucions a problemes comuns. En aquestes reunions, si s'escau, podem demanar la participació i la col·laboració, de forma puntual, tant dels equips directius dels centres com dels tècnics de la Regidoria d'Educació.

Gestió Econòmica


Ingressos: Provenen de les quotes que els/les pares/mares paguem a principi de curs i sense les quals seria impossible qualsevol tasca de l'AFA. Despeses: Des de ja fa uns anys, l'AFA col·labora en la compra de material divers per l'Institut i té una participació econòmica en les Setmanes monogràfiques que organitza l'institut com la Setmana de la Ciència, de la Música, del Món, Sant Jordi, etc. També posa a disposició de les families els serveis d'una psicopedagoga.

Qui som i què femL'AFA la formem tots els pares i mares d'alumnes de l'Institut que paguem la quota anual i estem representats per una Junta que té les funcions d'organització, coordinació, gestió i col·laboració per al correcte funcionament del centre. L'AFA, a través de la seva Junta, formada per un grup de pares i mares voluntàries, és la responsable entre d'altres de:
 • Representar els pares i les mares al Consell Escolar (màxim òrgan de decisió del Centre).
 • Organitzar i coordinar les activitats extraescolars.
 • Posar a disposició de les families els serveis d'una psicopedagoga.
 • Participar en les reunions de coordinació de les AMPA dels diferents centres de La Garriga.
 • Organitzar, conjuntament amb l'Institut, la catifa de Corpus i la festa de final de curs.
 • Coordinar l'empresa que proporciona els llibres de 2ª mà (Iddink)
 • Gestionar la concessió de la cantina.
Aquestes tasques es duen a terme mitjançant la distribució en diferents comissions:
 • Comissió de Llibres
 • Comissió de Teatre i Festes
 • Comissió Pàgina Web i Comunicacions
 • Comissió d'Enllaç amb els Alumnes
 • Comissió Grup d'AMPAS de la Garriga
 • Comissió de Corpus
És obligació de tots vetllar per una AFA eficient, ja sigui d'una manera activa i sistemàtica o bé més ocasional. Hi ha molta feina a fer i cal ser conscient que tota aquesta feina va dirigida al benestar dels nostres fills/filles en el centre i el seu bon funcionament. Creiem que aquesta tasca és prou important i necessita de la implicació dels pares i les mares. És per aixó que us convidem a participar amb propostes, noves idees o senzillament amb la vostra col·laboració.

Contacta

 ampavilaromana@gmail.com
        afavil.laromana
@afa_vil