Qui som i què femL'AFA la formem tots els pares i mares d'alumnes de l'Institut que paguem la quota anual i estem representats per una Junta que té les funcions d'organització, coordinació, gestió i col·laboració per al correcte funcionament del centre. L'AFA, a través de la seva Junta, formada per un grup de pares i mares voluntàries, és la responsable entre d'altres de:
 • Representar els pares i les mares al Consell Escolar (màxim òrgan de decisió del Centre).
 • Organitzar i coordinar les activitats extraescolars.
 • Posar a disposició de les families els serveis d'una psicopedagoga.
 • Participar en les reunions de coordinació de les AMPA dels diferents centres de La Garriga.
 • Organitzar, conjuntament amb l'Institut, la catifa de Corpus i la festa de final de curs.
 • Coordinar l'empresa que proporciona els llibres de 2ª mà (Iddink)
 • Gestionar la concessió de la cantina.
Aquestes tasques es duen a terme mitjançant la distribució en diferents comissions:
 • Comissió de Llibres
 • Comissió de Teatre i Festes
 • Comissió Pàgina Web i Comunicacions
 • Comissió d'Enllaç amb els Alumnes
 • Comissió Grup d'AMPAS de la Garriga
 • Comissió de Corpus
És obligació de tots vetllar per una AFA eficient, ja sigui d'una manera activa i sistemàtica o bé més ocasional. Hi ha molta feina a fer i cal ser conscient que tota aquesta feina va dirigida al benestar dels nostres fills/filles en el centre i el seu bon funcionament. Creiem que aquesta tasca és prou important i necessita de la implicació dels pares i les mares. És per aixó que us convidem a participar amb propostes, noves idees o senzillament amb la vostra col·laboració.