Gestió Econòmica


Ingressos: Provenen de les quotes que els/les pares/mares paguem a principi de curs i sense les quals seria impossible qualsevol tasca de l'AFA. Despeses: Des de ja fa uns anys, l'AFA col·labora en la compra de material divers per l'Institut i té una participació econòmica en les Setmanes monogràfiques que organitza l'institut com la Setmana de la Ciència, de la Música, del Món, Sant Jordi, etc. També posa a disposició de les families els serveis d'una psicopedagoga.