Ordre del dia - Reunió oberta AFA 02/02/2022 19h

 

La reunió, es farà de forma telemàtica. No hi falteu, us necessitem ! ;)

L'enllaç és el següent: https://meet.google.com/fyj-djjs-cwb

Temes a tractar:
 • Aprovació acta anterior

 • Composició de la Junta (vocals, comissions, iddink, cantina)

 • Subvenció institut

 • Informacions diverses 

  • Consell Escolar

  • Canvi AFFAC** per FAPAES*

  • Millorar la comunicació amb les famílies i l’alumnat

  • Projecte lectura

  • Projecte pati

  • Xerrades, extraescolars i casals
*FAPAES és la Federació de Pares i Mares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb

Fons Públics No Universitaris de Catalunya.


** AFFAC - Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya