Ordre del dia - Reunió oberta 01/12/2021 18:30h

 • Aprovació acta anterior

 • Formació de gestió d’AFA a càrrec de Fapaes * (proposar dia/hora i assistents)

 • Consell escolar

 • Actualització de dades a Affac **

 • Iddink

 • Informacions diverses

  • Projecte lectura

  • Millorar la comunicació amb les famílies i l’alumnat

  • Projecte pati

  • Xerrades, extraescolars i casals

  • Cantina

  • Corpus
*FAPAES és la Federació de Pares i Mares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb

Fons Públics No Universitaris de Catalunya.


** ASSOCIACIONS FEDERADES DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE CATALUNYA


Acta reunió oberta 03/11/2021


Presentacions

- Rafa, té un fill a 2on ESO

- Fodal, té fills a 1er i 3er ESO

- Isra, té filles a 3er ESO i 2on batxillerat

- Marta, té un fill a 2on ESO

- Maria José, té una filla a 1er ESO

- Mireia, té 3 fills a l'institut

- Silvia, té un/a fill/a a 2on batxillerat

- Pere, té una filla a 2on ESO

- Fanlo, té una filla a 3er ESO

- Laura i Carles, tenen un fill a 2on ESO

- Bet, Presidenta AFA, té una filla a 2on ESO

- iolanda, Secretària AFA, té un fill a 3er ESO


Introducció

L'actual AFA consta només dels càrrecs necessaris per a la supervivència: Presidenta, Secretària i Tresorera

Cal gent implicada i amb ganes de fer projectes i aportacions.


Resum de la sessió

Per com transcorre la sessió, es fa el següent resum de possibles projectes i comissions.

 • Comissió: Projecte de lectura

  • Strogoff, aliança, club de lectura per adolescents, la dinamitzadora (Cristina) és mare de l'institut

  • Bookcrossing, estanteria fusta amb disseny fet per alumnes, recomanacions amb vídeo o cartellera

  • Enquesta i participació dels alumnes - fem formulari google ?

  • Persones interessades en tirar-ho endavant: Bet, Isra, Rafa, coordinadora institut Montse Soler

 • Comissió de comunicació

  • Aplicació pel mòbil, tornar a parlar amb l'Alba, professora Tecno, se suposa que està tot fet falta posar en marxa

  • Formularis de participació

  • Instagram, twitter, app

  • Com recollir informació (email) a les famílies, TPV ?

  • Com fer arribar formularis als alumnes, tutories ? 

  • Com es fa arribar la informació als alumnes ? que els alumnes posin els continguts, a l'app

  • Persones interessades en tirar-ho endavant: Pere, iolanda

 • Projecte pati: projecte escolar, fusta, plàstica, etc, liderat des de l'institut, procés participatiu a l'alumnat

 • Consell escolar: candidatures Israel Molinero, Iolanda Garcia, Rafa Pérez

  • Presentació candidatures tope 15 de novembre, votacions 23 de novembre matí

 • Extraescolars

  •  Xerrades prespectiva de gènere - Ajuntament C17 ja fa xerrades, moltes a l'aula

  • Coeducació - l'institut ja en fa

  • Què fem ? cal ? si es fan coses no tenen pq ser a l'institut... alerta assegurances si són fora del recinte

  • Casals estiu juliol per aquesta edat

 • Corpus, cal parlar amb l'institut.


Acords

Al ser la primera reunió després de la pandèmia, amb la junta renovada, es decideix que és prematura la creació de comissions. Cal seguir madurant les propostes i consolidar la participació de les famílies. 

La propera reunió serà el primer dimecres de desembre.