Ordre del dia - Reunió oberta 01/12/2021 18:30h

 • Aprovació acta anterior

 • Formació de gestió d’AFA a càrrec de Fapaes * (proposar dia/hora i assistents)

 • Consell escolar

 • Actualització de dades a Affac **

 • Iddink

 • Informacions diverses

  • Projecte lectura

  • Millorar la comunicació amb les famílies i l’alumnat

  • Projecte pati

  • Xerrades, extraescolars i casals

  • Cantina

  • Corpus
*FAPAES és la Federació de Pares i Mares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb

Fons Públics No Universitaris de Catalunya.


** ASSOCIACIONS FEDERADES DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE CATALUNYA