Reunió oberta AFA - 14/09/22 a les 18:30h a l'institut

Ordre del dia:

  • Revisar aportacions institut
  • Corpus: Aclarir tipus de participació (catifa institut o ajut a altres carrers)
  • Projecte pati: reunió amb alumnes delegats 
  • Psicopedagoga: Reunions Ajuntament 
  • Llibres: Aportació iddink curs 22-23 ? Comparativa Iddink i Girona
  • Cantina: revisió de preus, opció per a celíacs, correcció ortogràfica
  • Millora de les aules: Ventiladors ? Ho està movent la Gene ? 
  • Reunions Afa les obrim tb a la participació virtual ?
  • Assemblea FAPAES 29/09 - renovació junta

Bona tornada a tothom !