Reunió oberta AFA 06/04/2022 a les 18:30h a l'institut

Ordre del dia:

- Aprovació acta anterior
- Projecte pati
- Participació en les comissions de la FAPAES
- Comissió biblioteca
- Comissió comunicació:
    - Trobada amb l'Afa del Blancafort
    - Propostes diverses de millora de la comunicació amb l'alumnat i les famílies
- Iddink
- Cantina
- Banc, comissions
- Preinscripció
- Consell escolar
- Altres